Giới thiệu về web: sites.google.com

Cây cỏ hoa quả có website: https://sites.google.com/view/caycohoaqua/ trực thuộc thảo mộc HHT chuyên chia sẻ về thảo mộc

Cây cỏ hoa quả có website: https://sites.google.com/view/caycohoaqua/ trực thuộc thảo mộc HHT chuyên chia sẻ về thảo mộc như:

Cây mú từn, Cây xuyên tim,

mật kỳ đà, da kỳ đà,

cao trăn, cao khỉ,

thuốc xương khớp,

thuốc xương khớp malaysia,

đồ ngầm rượu,

thảo dược bổ thận 12 vị,

20 vị, 30 vị,

Minh mạng thang,

đại bổ thận,

viên uống đại bổ thận,

nhục thung dung,

tầm gửi gạo, t

ầm gửi nghiến

và nhiều loại dược liệu khác. Chi tiết tại: website: https://sites.google.com/view/caycohoaqua/

Last updated